Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Urząd Miejski w Białym Borze

Komisje

Zestawienie Komisji.

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych stała 2018-11-30 Nr II/3/2018 z dnia 30 .11. 2018 r., zmieniająca Nr XXII/160/2020 z dnia 30.11.2020 r., Nr XXXI/237/2021 z dnia 7.09.2021 r.
Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych stała 2018-11-30 Nr II/3/2018 z dnia 30 .11. 2018 r., zmieniająca Nr XXII/160/2020 z dnia 30.11.2020 r., Nr XXXI/237/2021 z dnia 7.09.2021 r.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 Nr II/3/2018 z dnia 30 .11. 2018 r.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska stała 2018-11-30 Nr II/3/2018 z dnia 30.11.2018 r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalneji Miezkaniowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego stała 2018-11-30 Nr II/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30 Nr II/3/2018 z dnia 30.11.2018 r.