Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Białym Borze

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
36 - rozwiń Naprawić uszkodzoną lampę zlokazlizowaną vis a vis sali gimnastycznej przy ulicy Ks. Hrynyka, bo zagraża bezpieczeństwu. interpelacja Włodzimierz Fil 2024-01-29
35 - rozwiń Przeniesienie jednego defibrylatora z dołu miasta do góry, gdzieś w okolice stacji benzynowej, czy szkoły. interpelacja Włodzimierz Fil 2024-01-29
34 - rozwiń 1. Wnioskowała o remont ulic: Bogusława VIII i Magazynowej. 2. Radni Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnioskowali o podwyższenie stawki za udział w akcjach strażakom do 25 zł/godz. interpelacja Lucyna Lesińska 2024-01-31
33 - rozwiń Na jakim etapie jest realizaja jego wcześniejszej interpelacji dotyczączącej wysokiego krawężnika chodnika przy ulicy Brzeźnickiej w kierunku ulicy Czujnej. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-12-15 2024-01-23
32 - rozwiń Mieszkańcy, którzy dojeżdżają do Miastka do pracy pociągiem rano, bardzo boją się, ponieważ rano codziennie spotykają stado dzików na drodze do stacji PKP mniej więcej na wysokości wjazdu do stadniny. Czy byłaby możliwość temu zaradzić, żeby bez obaw pokonywali tą trasę do stacji. interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-12-15 2024-01-23
31 - rozwiń Wnioskuje o uprzątnięcie słupów ogłoszeniowych i tablic, na których są jeszcze informacje wyborcze. interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-12-15 2024-01-23
30 - rozwiń Należy doprowadzić do spotkania Rady Miejskiej z Dyrektorem GDDKiA i na nim też poruszyć temat obwodnicy. interpelacja Zbigniew Kwaśniewski 2023-12-15 2024-01-23
29 - rozwiń 1. Usunięcie napisów wewnątrz wiaty autobusowej koło Zespołu Szkół Nr 1 . 2. Wystąpić z przypomnieniem o realizacji obwodnicy Białego Boru. interpelacja Włodzimierz Fil 2023-12-15 2024-01-23
28 - rozwiń Oznakowane przejść dla pieszych na ulicy Hrynyka, Kasztanowej, Akacjowej i Lipowej interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-11-23 2023-12-12
27 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Kalinowej między posesjami nr 1 i nr 4. interpelacja Włodzimierz Fil 2023-11-07 2023-11-14
26 - rozwiń Naprawa drogi Przybrda-Jeziernik, wycinka suchych drzew w Stepieniu interpelacja Włodzimierz Szydywar 2023-11-07 2023-11-14
25 - rozwiń Powiatowy Zarząd Dróg nie odpowiada na interpelacje. interpelacja Bożena Kuchta 2023-09-07
24 - rozwiń Brak wyczerpujących odpowiedzi na interpelacje interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-09-07 2023-10-27
23 - rozwiń Zwraca uwage na zalewanie posesji przy ulicy Człuchowskiej. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-09-07 2023-10-27
22 - rozwiń Prosi, aby przy najbliższych przeglądach stanu chodników zwrócić uwagę na zejście z chodniku z ulicy Brzeźnickiej w kierunku Czujnej , bo są wysokie progi. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-09-07 2023-10-27
21 - rozwiń Wziąć pod uwagę przy rozbudowie ulicy Kalinowej wjazdy na poszczególne posesje, gdyż droga jest wyżej od wjazdów. interpelacja Waldemar Krużyński 2023-09-07 2023-10-27
20 - rozwiń Wykonanie odpływu dla wód opadowych wzdłuż drogi powiatowej Biały Bór-Kaliska. Gromadząca się woda tworzy duże kałuże. interpelacja Waldemar Krużyński 2023-09-07 2023-10-27
19 - rozwiń Prosi w imieniu mieszkańców ulicy Kalinowej o wyciszenie urządzeń zamontowanych w skate parku oraz częstszy nadzór Policji w tym miejscu. interpelacja Waldemar Krużyński 2023-09-07 2023-10-27
18 - rozwiń Prosi o rozwiązanie problemu funkcjonowania skate parku, ponieważ uciążliwość tego obiektu jest dość znaczna dla mieszkańców ulicy Kalinowej. interpelacja Włodzimierz Fil 2023-09-07 2023-10-27
17 - rozwiń Uprzątnąc śmietnik znajdujący się na byłej plaży, jest to teren KOWR-u. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-06-27 2023-06-07
16 - rozwiń Uprzątnąc teren rzeczki przy młynie. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-06-27 2023-06-07
15 - rozwiń Zdemontować znak informujący o progu zwalniającym na ulicy Górnej. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-06-27 2023-06-07
14 - rozwiń Naprawa dziur na drodze powiatowej w miejscowości Kołtki oraz w kierunku Rzyszczewka. interpelacja Katarzyna Borowicz 2023-06-23 2023-06-07
13 - rozwiń Naprawa dachu na obiekcie tzw. interpelacja Katarzyna Borowicz 2023-06-23 2023-06-07
12 - rozwiń Spowolnienie ruchu na ul. Brzeźnickiej (próg zwalniający) oraz poprawa chodnika przy ZS nr 7 od wjazdu w stronę centrum. interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-06-23 2023-06-07
11 - rozwiń Wiceprzewodniczący Rady zgłosił, że między przejściem dla pieszych przy rondzie, a Biedronką, na jednym słupie od oświetlenia jest zdjęta klapa, która zasłania przyłącze. Co prawda w dzień prądu nie ma, ale wieczorem jest i jest potrzeba by powiadomić odpowiednie służby. interpelacja Włodzimierz Fil 2023-06-12 2023-06-07
10 - rozwiń Ustawienie luster przy drodze powiatowej, wykonanie przyłącza prądu przy wiacie w m. Dołgie, poprawa bezpieczeństwa przy wjeździe na drogę powiatową interpelacja Włodzimierz Szydywar 2023-06-12 2023-06-07
9 - rozwiń Remont chodnika interpelacja Włodzimierz Fil 2023-04-27 2023-06-07
8 - rozwiń Remont wjazdu do Żłobka interpelacja Katarzyna Borowicz 2023-04-27 2023-06-07
7 - rozwiń Zwiększenie ilości koszy na śmieci na obrzeżach miasta i w miejscach parkingowych interpelacja Lucyna Lesińska 2023-04-27 2023-06-07
6 - rozwiń Podjęcie działań, by samochody parkujące na parkingu visa vis Banku nie uszkadzały ogrodzenia posesji przylegającej interpelacja Grażyna Lechowicz 2023-04-27 2023-06-07
5 - rozwiń Zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Brzeźnickiej za wyjazdem ze szkoły w kierunku ulicy Czujna oraz naprawa muru przy budynku ul. Czujna 4. interpelacja Mariusz Pawłowski 2023-04-12 2023-04-19
4 - rozwiń usunięcie worków z odzieżą złożonych przy wiacie przystankowej Kamienna. interpelacja Włodzimierz Szydywar 2023-02-23 2023-03-10
3 - rozwiń uporządkować teren w okolicy skate parku po zdartej darni przez pług odśnieżający interpelacja Włodzimierz Fil 2023-02-23 2023-03-10
2 - rozwiń Uporządkowanie terenu za blokiem przy ulicy Norwida w obrębie skarpy i siłowni zewnętrznej interpelacja Włodzimierz Fil 2023-02-23 2023-03-10
1 - rozwiń Zamontowanie ekranów przeciwbłotnych interpelacja Zbigniew Kwaśniewski 2023-02-23 2023-04-04